Home


WELKOM


Risk management naar een hoger niveau


Hoe groot kan de paradox zijn. Het nemen van risico's is inherent verbonden aan het ondernemerschap waarbij het principe geldt: hoe hoger het risco, hoe hoger de potentiële winst. Anderzijds noopt een deugdelijk bestuur met man en macht risico's te vermijden zodat de onderneming gespaard blijft van schade. Strategisch Risk management zorgt voor de juiste balans tussen risico en winst op elk niveau binnen de onderneming. 

 

Vanuit een pragmatische benadering willen we organisaties begeleiden om het juiste evenwicht te vinden zodat:

- de risico's die de onderneming neemt kaderen binnen de strategie van de onderneming;

- de doelstellingen worden bereikt;

- een optimale  groei en ontwikkeling mogelijk is

- innovatie en vernieuwing wordt gestimuleerd.

 

Dit doen we door strategisch en onderbouwd te adviseren, efficiënt en on the field te coachen en te trainen en

tot slot optimaliseren en digitaliseren met aangepaste tools.

 

Sim Doolaege