TRAINING

TRAINING

Mogelijkheden op elk niveau en elk tijdstip 

Om uw kennis te verruimen

 

De kennis waar directies, managers of werknemers binnen de organisatie nood aan hebben, is specifiek in al zijn zinnen. Het vraagt een gepersonaliseerde aanpak die als enig doel mag hebben uw kennisvraag te beantwoorden.


Eerst nemen we de tijd om uw vragen in kaart te brengen zodat de juiste nood kan bepaald worden. Dit doen we aan de hand van een intake met de belanghebbenden. 

Eens de noden in kaart zijn gebracht, bekijken we samen welk trainingspakket er voor u het meeste geschikt is. Dit kan kan van een enkele opleiding tot een opleidingstraject.Daarnaast kan u bij ons beschikken over een grote waaier aan online* gecertificeerde ISO opleidingen

Hieronder een greep uit ons gamma. 

Training Risk Management

Risk Management


 • PECB
 • ISO 31000 - Foundation*
 • ISO 31000 - Risk Manager*
 • ISO 31000 - Lead Risk Manager*


 • Axelos (i.s.m. Amelior)
 • Risk Managagement - FOundation 
 • Risk Managegement - Practitioner


Training Business continuity

Business Continuity

 

 • PECB
 • ISO 22301 - Foundation*
 • ISO 22301 - Implementer*
 • ISO 22301 - Lead Implementer*

 


Training Arbeidsveiligheid

Arbeids-

veiligheid


 • Incident Investigation
 • Risicoanalysetechnieken
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Brandpreventie
 • Noodplanning


 • Diverse opleidingen i.s.m. Amelior