Advies en begeleiding

Advies en begeleiding

WAT WE DOEN

Om u te begeleiden

 

De vraagstukken waarmee u als organisatie wordt geconfronteerd zijn soms heel specifiek. Het is van cruciaal belang dat u dan ook op gepaste wijze wordt ondersteund. 

 

In een eerste fase nemen we de tijd om uw vraag volledig in kaart te brengen zodat de juiste noden aan het licht komen. Dit doen we aan de hand van een intake met de belanghebbenden bij het project. 

Eens de noden in kaart zijn gebracht, bekijken we samen welke oplossingen er voor u mogelijk zijn en stellen we een actieplan samen. Het plan of de roadmap omvat acties die kaderen in een verbetertraject die leiden naar hogere maturiteit binnen het betrokken domein. U kan in alle vrijheid beslissen welke vervolgstappen u wenst te nemen en tot welk maturiteitsniveau u wil gaan met het team of de organisatie. 

Risk Management

Risk Management


op multidisciplinair niveau zodat het transversaal in uw organisatie wordt geïmplementeerd

Business continuity

Business Continuity


opdat uw kritische bedrijfsprocessen te allen tijde operationeel blijven

Arbeidsveiligheid

Arbeids-

veiligheid


als primaire bouwsteen voor een optimale kwaliteit en een duurzame onderneming

Adviseren
Coaching
Training

Adviseren om de weg te wijzen

 

Het is niet steeds eenvoudig om zich correct te oriënteren. Door onze ruime ervaring binnen verschillende sectoren kunnen we u binnen de domeinen Risk Management, Business Continuity en

Arbeidsveiligheid de juiste weg helpen vinden. 

Coachen om het te doen


Vakliteratuur is niet steeds allesomvattend, laat je wel eens op

je honger zitten en geeft bijgevolg in bepaalde gevallen onvoldoende 

voeding om de issues waarmee je in de praktijk te maken krijgt, op een doeltreffende manier aan te pakken. Anderzijds is er ook soms een gebrek aan ervaring en/of tijd. On the floor begeleiding en ondersteuning linkt onze kennis en ervaring direct aan uw organisatie.

Trainen om uw vrijheid te vergroten

 

We geloven sterk in de onafhankelijkheid van teams en organisaties. Met de op maat gemaakte innovatieve trainingen zorgen we ervoor dat u uitdagingen zelfstandig het hoofd leert te bieden.